Haiti Music Photos

WOW Mizik Grand Premiere PartyWOW Mizik Grand Premiere Party

Here are some pictures taken during the grand premiere party of New Haitian band WOW Mizik.

WOW Mizik Grand Premiere PartyWOW Mizik Grand Premiere Party

Here are some pictures taken during the grand premiere party of New Haitian band WOW Mizik.

WOW Mizik Grand Premiere PartyWOW Mizik Grand Premiere Party

Here are some pictures taken during the grand premiere party of New Haitian band WOW Mizik.

WOW Mizik Grand Premiere PartyWOW Mizik Grand Premiere Party

Here are some pictures taken during the grand premiere party of New Haitian band WOW Mizik.

Fritz Ti Mitou FredericFritz 'Ti Mitou' Frederic

Fritz Bernard Frederick, AKA Ti Mitou before his death